zpět na úvodní stránku

Záštita

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.