zpět na úvodní stránku

Výbory

Prezident kongresu

prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D. (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)

Vědecký výbor

Předseda

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (KOCHHK FN Motol a 1. LF UK v Praze)

Členové vědeckého výboru – lékařská sekce

MUDr. Jan Vodička, Ph.D. (KOCHHK NEMPK a FZS UPCE v Pardubicích)
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (KOCHHK FNKV a 3. LF UK v Praze)
MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. (KOCHHK FN Motol a 1. LF UK v Praze)
doc. MUDr. David Slouka, Ph.D. (KOCHHK FN a LF UK v Plzni)
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. (KOCHHK FN Motol a 1. LF UK v Praze)

Vědecký výbor nelékařské sekce

Mgr. Jitka Hovorková (KOCHHK FN Motol a 1. LF UK v Praze)
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ZSF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Mgr. Jitka Kubátová (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (ZSF UOP, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Organizační výbor

Členové organizačního výboru

MUDr. Václav Albrecht (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)
MUDr. Martin Huška (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)
MUDr. Pavel Střihavka (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)
MUDr. Milan Svoboda (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)
MUDr. Hana Zapletalová (Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice)

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.