zpět na úvodní stránku

Podrobný program

středa 31. 5. 2023

09.30–12.30

Schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP (sál Vajgar)

12.30–13.00

přestávka

13.00–13.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 1: Diagnostika mimojícnových projevů refluxní choroby jícnu (EERCH) v otorinolaryngologii (sál Rožmberk)
Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

IC 2: Specifika dětského FESS (sál Bezdrev + Hejtman)
Balatková Z. (FN Motol Praha), Schalek P. (FNKV Praha), Kruntorád V. (FN Brno), Pavel R. (FN Motol Praha)

IC 3: Diagnosticko-terapeutický management u nádorů velkých slinných žláz (sál Vajgar)
Kalfeřt D., Dostálová L. (FN Motol Praha), Kuchař M. (FN Bulovka Praha)

IC 4: Ménièrova choroba (sál Svět)
Chovanec M. (FNKV Praha)

13.45–14.00

přestávka

14.00–14.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 5: Chyby a pochybení v ORL (nejen z pohledu soudního znalce) – Na co si máme dávat pozor? (sál Rožmberk)
Komínek P. (FN Ostrava)

IC 6: Léčba poruch čichu (sál Bezdrev + Hejtman)
Vodička J., Slobodová J. (Pardubická nemocnice)

IC 7: Řešení komplikací u pacienta s hlasovou protézou (sál Vajgar)
Koucký V., Novák Š., Košľabová E. (FN Motol Praha), Brož M. (FN Olomouc)

IC 8: Rekonštrukcie stredného ucha. História, súčasnosť, ako to robím ja (sál Svět)
Klačanský J. (LF UK a UN Bratislava)

14.45–15.15

přestávka

15.15–16.45

KULATÉ STOLY

RT 1: Vybraná témata z laryngologie a rhinologie v ambulantní praxi (sál Rožmberk)
Moderátor: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha & Medical Healthcom spol. s.r.o.)
Členové: Groh D. (Centrum diagnostiky a léčby chorob hlavy a krku, Praha), Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Janoušek P. (Alfa Medica spol. s r.o., Praha)

RT 2: Transorální robotická chirurgie (sál Svět)
Moderátor: Salzman R. (FN Olomouc)
Členové: Sláma K. (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem), Mateášiková Z. (FN Olomouc), Zábrodský M. (FN Motol Praha), Lukeš P. (FN Motol Praha)

VOLNÁ SDĚLENÍ 1

Varia (sál Bezdrev + Hejtman)
Předsedající: Katra R. (FN Motol Praha), Kraus J. (FTN Praha)

VS 1: Subjektivní hodnocení pooperačního průběhu po chirurgické léčbě spánkové apnoe
Matyášek M. (FN Motol Praha)

VS 2: Neobvyklá příčina zúžení horních cest dýchacích spojená s OSA
Kraus J. (FTN Praha)

VS 3: Význam nosní chirurgie pro léčbu přetlakem v dýchacích cestách při OSA
Betka J. (FN Motol Praha)

VS 4: Využití sialoendoskopie jako metody diagnostické a terapeutické v léčbě onemocnění slinných žláz u dětí a dospělých
Benešová L. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 5: Indikace tonzilotomie u dětí – máme jasno?
Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 6: Vaskulární anomálie v dětském věku – jak je řešíme?
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 7: Multidisciplinární management pacientů s obrnou lícního nervu a možnosti hodnocení výsledku reanimační chirurgie pomocí systému Kinect
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

VS 8: Estetické zákroky v ORL oblasti
Nedeliak T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

E-POSTEROVÁ SEKCE 1

Rinologie, otologie (sál Vajgar)
Předsedající: Fuksa J. (FNKV Praha), Slouka D. (FN Plzeň)

EP 1: Komplikace akutní rinosinusitidy u pacienta s titanovou náhradou přední stěny frontálního sinu – kazuistika
Tesařová M. (FN Motol Praha)

EP 2: Rinosinusitida jako první symptom IgG4 asociované nemoci
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

EP 3: Komplikace akutních rinosinusitid u dětských pacientů
Herejková V. (FN Plzeň)

EP 4: Extranodální lymfomy nosní dutiny a vedlejších nosních dutin
Koblásová N. (FN Hradec Králové)

EP 5: Audiometrické testování u pacientů s poruchou kognitivních funkcí
Fuksa J. (FNKV Praha)

EP 6: Možnosti využití nanomateriálů u myringoplastik na zvířecím modelu
Vitoul K. (FN Olomouc)

EP 7: Léčba eozinofilní mezotitidy
Krejzlová K. (Pardubická nemocnice)

EP 8: AC102 – Phase I Results and Phase II Initiation for a New Drug Candidate for the Treatment of Sudden Sensorineural Hearing Loss
Schlingensiepen R. (AudioCure Pharma GmbH, Berlín)

16.45–17.00

přestávka

17.00–17.45

Screening sluchu (sál Svět)
schůzka krajských koordinátorů ČR

17.45–18.00

přestávka

18.00–19.30

ZAHÁJENÍ KONGRESU

19.30–20.30

Setkání s vystavujícími firmami (foyer)

 

čtvrtek 1. 6. 2023

08.00–08.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 9: Rehabilitace sluchu u pacientů s jednostrannou hluchotou (sál Rožmberk)
Kalitová P., Bouček J., Koucký V. (FN Motol Praha)

IC 10: Hereditární hemoragická teleangiektázie z pohledu ORL lékaře (sál Bezdrev + Hejtman)
Kaňa M., Novák Š. (FN Motol Praha), Knížek Z. (Pardubická nemocnice)

IC 11: Chirurgie příštítných tělísek (sál Vajgar)
Astl J. (ÚVN Praha)

IC 12: Stenózy hrtanu a průdušnice (sál Svět)
Zeleník K., Komínek P. (FN Ostrava)

08.45–09.00

přestávka

09.00–10.30

KULATÉ STOLY

RT 3: Současné metody vyšetření hrtanu (sál Rožmberk)
Moderátor: Chrobok V. (FN Hradec Králové)
Členové: Dršata J. (FN Hradec Králové), Dědková J. (FN Hradec Králové), Zeleník K. (FN Ostrava), Šatanková J. (FN Hradec Králové)

RT 4: Sinonazální malignity (sál Svět)
Moderátor: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)
Členové: Plzák J. (FN Motol Praha), Kubeš J. (FN Motol Praha a Proton Therapy Center Czech), Schalek P. (FNKV Praha), Hrabě V. (FN Plzeň)

E-POSTEROVÁ SEKCE 2

Varia (sál Vajgar)
Předsedající: Jurovčík M. (FN Motol Praha), Zeinerová L. (FN Hradec Králové)

EP 9: Přístup k léčbě subglotických a tracheálních stenóz
Zeinerová L. (FN Hradec Králové)

EP 10: Biodegradabilní stenty z polydioxanonu v léčbě těžkých obstrukcí dýchacích cest u dětí
Jurovčík M. (FN Motol Praha)

EP 11: Přínos neuromonitorace zvratného nervu při operaci štítné žlázy
Krčál J. (FN Plzeň)

EP 12: Možnosti farmakoterapie v řešení pooperační parézy zvratného nervu
Knotek M. (FNKV Praha)

EP 13: Trombóza mozkových splavů jako primomanifestace adenomu příštítného tělíska
Vaněčková K. (ÚVN Praha)

EP 14: Nádory mimo ORL oblasť metastazujúce do krčných uzlín. Súbor pacientov odd. ORLCHHK Nový Jičín za obdobie 2010–2020
Gašpierik R. (Nemocnice Nový Jičín)

EP 15: Tumor z granulárních buněk na krku
Cha S. (FN Motol Praha)

EP 16: Chronické cizí těleso v krční oblasti s postižením vena jugularis interna v důsledku střelného poranění
Sláviková K. (FNKV Praha)

EP 17: Chirurgická léčba OSAS – pooperační průběh po uvulopalatofaryngoplastice se současně provedenou hyoidopexí
Pavelková L. (FN Motol Praha)

Sekce NLZP 1

Rinologie, laryngologie (sál Bezdrev + Hejtman)
Předsedající: Blanař V. (Pardubická nemocnice), Jelínková O. (ÚVN Praha)

NLZP 1: Zkušenosti s FEES na klinice ORL v ÚVN
Boštíková Š. (ÚVN Praha)

NLZP 2: Parosmie u pacientů s poruchou čichu
Brothánková P. (Pardubická nemocnice)

NLZP 3: Objektivní olfaktometrie – nová metoda vyšetření čichu z pohledu nelékařského personálu
Jelínková O. (ÚVN Praha)

NLZP 4: Ošetřovatelská péče o pacienty s epistaxí
Viazanko R. (FN Plzeň)

NLZP 5: Rehabilitace + elektrostimulace při poruchách n.laryngeus reccurens
Smílková M. (Nemocnice Na Homolce, Praha)

NLZP 6: Multioborový pohled na prevenci radiačně indukované dysfagie
Blanař V. (Pardubická nemocnice)

NLZP 7: Ošetřování ran v horních cestách dýchacích a možnosti použití proteolytických enzymů
Šimurdová M. (FN Motol Praha)

NLZP 8: Specifika ošetřovatelské péče o svědky Jehovovy v chirurgických oborech
Lišková Z. (FN Plzeň)

10.30–11.00

přestávka

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 5: Časný karcinom hrtanu (sál Rožmberk)
Moderátor: Mrzena L. (Nemocnice České Budějovice)
Členové: Baněčková M. (FN Plzeň), Pála M. (FN Bulovka, Praha), Gál B. (FN u sv. Anny v Brně), Pokorný K. (Pardubická nemocnice), Zábrodský M. (FN Motol Praha)

RT 6: Rinitidy (sál Svět)
Moderátor: Vodička J. (Pardubická nemocnice)
Členové: Stříž I. (IKEM, Praha), Krčmová I. (FN Hradec Králové), Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Knížek Z. (Pardubická nemocnice)

VOLNÁ SDĚLENÍ 2

Tyreologie, varia (sál Vajgar)
Předsedající: Astl J. (ÚVN Praha), Čoček A. (FTN Praha)

VS 9: Vývoj incidence nádorů štítné žlázy v dětském věku a adolescenci
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 10: Okultní metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy u dětí
Chárová L. (FN Motol Praha)

VS 11: Diagnostika hyperparatyreózy před operacemi 18F-fluorocholinovou PET/CT
Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)

VS 12: Peroperační detekce příštítných tělísek pomocí autofluorescenční vizualizace
Zavadil M. (Vojenská nemocnice Brno)

VS 13: První zkušenosti s peroperačním vyšetřením parathormonu versus peroperační biopsie u exstirpací adenomů parathyroidey
Kubec V. (FN Plzeň)

VS 14: Karcinom příštítného tělíska – kazuistika
Šatanková J. (FN Hradec Králové)

VS 15: Neuromonitoring v chirurgii hlavy a krku
Astl J. (ÚVN Praha)

VS 16: Duplicitní nádory u pacientů s karcinomy hlavy a krku
Čoček A. (FTN Praha)

SEKCE NLZP 2

Varia (sál Bezdrev + Hejtman)
Předsedající: Kubátová J. (Nemocnice České Budějovice), Ungrová P. (FN Motol Praha)

NLZP 9: Pacient s vestibulárním schwannomem z pohledu audiologické sestry
Ungrová P. (FN Motol Praha)

NLZP 10: AC102 in the Treatment of Functional Hearing Loss and Synaptopathy in a Guinea Pig Model of Noise-Induced Hearing Loss
Schlingensiepen R. (AudioCure Pharma GmbH, Berlín)

NLZP 11: Mikrovaskulární dekomprese z pohledu perioperační sestry
Kohoutová M. (FNKV Praha)

NLZP 12: Využití exoskopu v ORL
Vernerová L. (ÚVN Praha)

NLZP 13: Dispenzární péče v onkologii
Slanináková M. (Pardubická nemocnice)

NLZP 14: Kožní tumory hlavy a krku
Dalecká J. (Pardubická nemocnice)

NLZP 15: Asistence sestry při FNAC pod USG kontrolou
Tolarová K. (FN Plzeň)

NLZP 16: Hypotermie v perioperační péči
Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice)

12.30–12.45

přestávka

12.45–13.45

přestávka na oběd / obědová sympozia

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM I

Sanofi (sál Rožmberk)
Biologická léčba v praxi – aneb všechno se vším souvisí

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM II

MGVIVA (sál Bezdrev + Hejtman)
Využití exoskopu v ORL, autofluorescenční navigace pro příštítná tělíska

13.45–14.00

přestávka

14.00–15.30

KULATÉ STOLY

RT 7: Multifaceted aspects of the diagnosis and treatment of unilateral vocal fold palsy (sál Rožmberk)
Moderátor: Zábrodský M. (FN Motol Praha)
Členové: Tedla M. (LF UK a UN Bratislava), Kinnari T. (Helsinki University Hospital, Finsko), Hansen K. (Uniklinik Köln, Německo), Kalitová P. (FN Motol Praha)

RT 8: Multioborová péče o pacienta s parézou lícního nervu (sál Svět)
Moderátor: Fík Z. (FN Motol Praha)
Členové: Ferrová K., Vlasák A., Miletín J., Martinkovič L., Čakrt O. (FN Motol Praha)

WORKSHOP

Olympus (sál Vajgar)
Využití videoendoskopie a NBI zobrazení v otorinolaryngologii

15.30–15.45

přestávka

15.45–16.45

Setkání s partnery ČSORLCHHK ČLS JEP

VOLNÁ SDĚLENÍ 3

Otologie (sál Rožmberk)
Předsedající: Krejzlová K. (Pardubická nemocnice), Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)

VS 17: Sluchový implantát mozkového kmene – první dětský pacient v České republice
Bauer L. (FN Motol Praha)

VS 18: Sluchový kmenový implantát – indikace, technika výkonu, rizika
Vlasák A. (FN Motol Praha)

VS 19: Antromastoidektomie a otitidy u dětí
Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)

VS 20: Obliterační techniky u středoušních operací
Krejzlová K. (Pardubická nemocnice)

VS 21: Využití endoskopu ve středoušní chirurgii – klasifikace dle Cohena
Dvořák L. (Pardubická nemocnice)

VOLNÁ SDĚLENÍ 4

Otologie, neurootologie (sál Svět)
Předsedající: Aksenovová Z. (FN Motol Praha), Fík Z. (FN Motol Praha)

VS 22: Možnosti kochleární implantace u auditorní neuropatie
Aksenovová Z. (FN Motol Praha)

VS 23: Binokulární Video Head Impulse Test: Normativní Studie
Stříteská M. (FNKV Praha a FN Hradec Králové)

VS 24: Epidemiologické charakteristiky vestibulárního schwannomu ve vztahu k léčebné modalitě
Koucký V. (FN Motol Praha)

VS 25: Dlouhodobé zachování sluchu po operaci vestibulárního schwannomu
Fík Z. (FN Motol Praha)

VS 26: 3D optokinetická stimulace a její vliv na centrální vestibulární kompenzaci u pacientů po resekci vestibulárního schwannomu
Červený K. (FN Motol Praha)

16.45–17.15

přestávka

17.15–18.00

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 13: Audiologie známá – neznámá: jak to dělám já? (sál Rožmberk)
Chrobok V., Dršata J., Školoudík L., Homoláč M. (FN Hradec Králové)

IC 14: Možnosti léčby farmakologicky rezistentních poruch rovnováhy (sál Bezdrev + Hejtman)
Svobodová V., Balatková Z. (FN Motol Praha)

IC 15: Rekonstrukční chirurgie a 3D plánování v ORL oblasti (sál Vajgar)
Gál B., Stupka I., Urbánková P., Hložek J. (FN u sv. Anny v Brně)

IC 16: Moderní septorinoplastika (sál Svět)
Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Kaňa R. (VFN Praha), Miletín J. (Perfectclinic, Praha)

20.00–24.00

SPOLEČENSKÝ VEČER

 

pátek 2. 6. 2023

08.30–09.15

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 17: Kožní epitelové nádory obličeje (sál Rožmberk)
Urbánková P. (FN u sv. Anny Brno), Michálek R., Gregová S. (Pardubická nemocnice)

IC 18: Hlasová rehabilitace po endoskopických parciálních laryngektomiích (sál Bezdrev + Hejtman)
Pokorný K., Školníková T., Bukvová M. (Pardubická nemocnice)

IC 19: Dětská spánková apnoe – poddiagnostikované onemocnění z pohledu lékaře dětské ORL, neurologa a ortodontisty (sál Vajgar)
Ondrová M. (ORL ambulance, Brno), Příhodová I. (VFN Praha), Marinčák Vranková Z. (FN u sv. Anny v Brně)

IC 20: Benigní paroxysmální polohové vertigo – diagnostické a repoziční manévry (sál Svět)
Heřman J. (FN Olomouc)

09.15–09.45

přestávka

09.45–11.15

KULATÉ STOLY

RT 9: Advanced Anterior Skull Base (sál Rožmberk)
Moderátor: Plzák J. (FN Motol Praha)
Členové: Maroldi R. (Brescia, Itálie), Balatková Z. (FN Motol Praha), Andrianakis A. (
Graz, Rakousko), Tomazic P. V. (Graz, Rakousko)

RT 10: Otorea (sál Svět)
Moderátor: Chovanec M. (FNKV Praha)
Členové: Zeleník K. (FN Ostrava), Chrobok V. (FN Hradec Králové), Slouka D. (FN Plzeň), Salzman R. (FN Olomouc), Vodička J. (Pardubická nemocnice)

11.15–11.30

přestávka

11.30–12.30

přestávka na oběd / obědová sympozia

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM III

GSK (sál Rožmberk)
Když čtyři dělají totéž, není to totéž

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM IV

Audionika a MED-EL (sál Svět)
Novinky v otologii

12.30–12.45

přestávka

12.45–14.15

KULATÉ STOLY

RT 11: Pokročilý karcinom hrtanu (sál Rožmberk)
Moderátor: Klozar J. (FN Motol Praha)
Členové: Jirkovská M. (FN Motol Praha), Košlabová E. (FN Motol Praha), Koucký V. (FN Motol Praha), Pála M. (FN Bulovka, Praha), Tedla M. (Bratislava), Zábrodský M. (FN Motol Praha)

RT 12: Tracheostomie u dětí v časné a dlouhodobé péči – lze něco zlepšit? (sál Svět)
Moderátor: Jurovčík M. (FN Motol Praha)
Členové: Biskupová V. (FN Motol Praha), Máchalová M. (FN Brno), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Zeleník K. (FN Ostrava)

VOLNÁ SDĚLENÍ 5

Rinologie, varia (sál Bezdrev + Hejtman)
Předsedající: Hanák J. (FN u sv. Anny v Brně), Holý R. (ÚVN Praha)

VS 27: Osteoma sinus frontalis
Klobalová A. (FN Motol Praha)

VS 28: Endoskopická endonazální transsfenoidální resekce makroadenomu hypofýzy
Hanák J. (FN u sv. Anny v Brně)

VS 29: IgG4 asociované onemocnění v ORL – kazuistika
Mrázková M. (FN Motol Praha)

VS 30: Objektivní olfaktometrie a její využití v klinické praxi
Holý R. (ÚVN Praha)

VS 31: Nové možnosti rekonstrukce čelistí
Blecha J. (ÚVN Praha)

VS 32: Fokusy v ORL oblasti – nejednotný postup napříč pracovišti v ČR
Zogatová K. (Nemocnice Nový Jičín)

VS 33: Cizí tělesa v ORL oblasti u dětských pacientů
Gernertová L. (FN Motol Praha)

VOLNÁ SDĚLENÍ 6

Laryngologie (sál Vajgar)
Předsedající: Horáková Z. (FN Olomouc), Syrovátka J. (Nemocnice Nový Jičín)

VS 34: Epidemiologie maligních novotvarů hrtanu a hypofaryngu na ORL klinice v Plzni v letech 2012–2022
Hrabačka P. (FN Plzeň)

VS 35: Kdy indikovat tyreoidektomii u totální laryngektomie?
Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 36: Konzervativní léčba subglottické stenózy opakovanou submukózní aplikací depotního kortikosteroidu – kazuistika
Votava M. (FN Motol Praha)

VS 37: Rozdíly v hodnocení mezi hodnotiteli různé kvalifikace při biologické endoskopii hrtanu (student medicíny, rezident a zkušený laryngolog)
Kántor P. (FN Ostrava)

VS 38: Epiglottitis acuta u dospělých – intubovat či neintubovat
Syrovátka J. (Nemocnice Nový Jičín)

VS 39: Rehabilitace polykání u pacientů po horizontální laryngektomii
Peterková L. (FN Motol Praha)

VS 40: Význam předoperační a peroperační Narow Band Imaging endoskopie v diagnostice přednádorových a nádorových lézí hrtanu
Filipovský T. (ÚVN Praha)

VS 41: Význam předoperační autofluorescenční endoskopie (AFI) v diagnostice nádorových a před-nádorových lézí hrtanu
Lukavcová E. (ÚVN Praha)

14.15–14.30

přestávka

14.30–15.00

ZAKONČENÍ KONGRESU

   

Aktualizováno 23. 5. 2023.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.