zpět na úvodní stránku

Podpora mladým lékařům

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům k aktivní účasti na ORL 2023 (84. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP).

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře do 35 let (česko-německé dny do 40 let). Registraci si každý žadatel zajišťuje samostatně dle podmínek odborné akce.

Výše podpory:

3 000 Kč (Český ORL kongres 30×, Foniatrický kongres 5×);

2 000 Kč (ORL akademie 6×);

4 000 Kč (Česko-německé dny 5×), pro lékaře do 40 let.

Podmínky žádosti:

1) Před odbornou akcí:

  • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
  • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti (do 40 let pro česko-německé dny)
  • hlavní pracovní poměr v ČR
  • aktivní účast na odborné akci jako 1. autor formou přednášky (včetně instruktážního kurzu a kulatého stolu) nebo posteru
  • odeslání tištěné žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty na e-mail orl@otorinolaryngologie.cz a nebo prostřednictvím On-line formuláře – v případě ORL akademie nebude řešeno formou žádostí před kongresem, finanční podporu obdrží 6 lékařů vybraných k aktivní orální prezentaci
  • termín podání žádosti je vždy 40 dní před zahájením odborné akce
  • v prezentaci uvést: Aktivní účast autora je finančně podpořena ČSORLCHHK ČLS JEP.

2) Po odborné akci:

  • předložení potvrzení o aktivní účasti na odborné akci – zaslat certifikát o účasti na email orl@otorinolaryngologie.cz do 1 měsíce po skončení odborné akce

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Formulář k tištěné žádosti k dispozici zde nebo on-line žádost zde.

8. 12. 2022

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

www.otorinolaryngologie.cz/granty-a-podpora/podpora-k-aktivni-ucasti/

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.