zpět na úvodní stránku

České Budějovice

České Budějovice jsou hospodářskou, správní i kulturní metropolí Jihočeského kraje, ležící v malebné krajině na soutoku řek Vltavy a Malše. Jihočeskou metropoli s devadesáti tisíci obyvateli založil v roce 1265, jako královské město, český král Přemysl Otakar II. Hlavním záměrem bylo upevnění mocenského postavení v jižních Čechách. V době během husitských válek, pozdějšího stavovského povstání a následné třicetileté války se město díky svému silnému opevnění stalo strategicky důležitým místem. V 16. století město prošlo nebývalým rozkvětem, k čemuž přispěla místní těžba stříbra, vaření piva, chov ryb a také obchod se solí. Šestnácté století přineslo městu nebývalý rozkvět a nemalé zisky plynoucí do městské kasy zejména z místní těžby stříbra, ale také z vaření piva, chovu ryb a obchodu se solí. Devatenácté století, které bylo charakteristické svým převratným technickým pokrokem, přineslo nový impuls pro rozvoj obchodu a průmyslu. Koněspřežná tramvaj, postavená v letech 1825 až 1832 jako první na evropském kontinentu, spojovala České Budějovice s hornorakouským Lincem a spolu s Vltavskou vodní cestou urychlila přepravu zboží. Vznikly nové podniky jako továrna na tužky, pivovary nebo továrna na nádobí.

20. století přineslo další intenzivní rozvoj a České Budějovice se staly skutečnou hospodářskou a kulturní metropolí jižních Čech. Po roce 1990 se stalo statutárním městem s vlastním primátorem. Byly obnoveny tradiční obchodní a kulturní vztahy s Rakouskem, Německem a dalšími evropskými zeměmi. Rozsáhlé změny zaznamenala zejména ekonomická sféra. Mezi významný podniky sídlící v Českých Budějovicích patří: Budějovický Budvar a Budějovický měšťanský pivovar, Robert Bosch, Madeta, Motor Jikov nebo Koh-i–Noor. V roce 1991 byla v Českých Budějovicích otevřena Jihočeská univerzita se svými pěti fakultami.

Kompletní informace o Českých Budějovicích jsou k dispozici zde.

Památky a historická místa v Českých Budějovich

Mezi historické památky města patří Náměstí Přemysla Otakara II., Samsonova kašna, Radnice, Černá věž, Katedrála sv. Mikuláše a Piaristické náměstí

Památky a historická místa v okolí Českých Budějovic

V okolí města najdeme místa Zámek Hluboká nad Vltavou, město Český Krumlov, klášter ve Zlaté Koruně a ve Vyšším Brodě, UNESCO či vesnický skanzen Holašovice.
 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.