zpět na úvodní stránku

Aktivní účast

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti (instruktážní kurzy)

do 31. 1. 2023

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti (přednášky a postery)

do 13. 3. 2023


Způsob přihlášení k aktivní účasti

Pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je možné použít pouze tento on-line formulář


Pokyny k zaslání přihlášky k aktivní účasti

 • Všechny anotace/abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk anotace/abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
 • Žádáme autory přednášek a posterů (lékařská sekce) o dodržení struktury abstraktu: úvod, metodika a materiál, výsledky, závěr a případ­ně grantová podpora projektu.
 • Pro nelékařskou sekci není potřeba ve formuláři vyplňovat text abstraktu, ale postačí jen název, autoři, pracoviště, kontakt.
 • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
 • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 • Po odeslání přihlášky bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese info@on-line-form.eu.
 • Pokud byste potřebovali upravit již zaslanou přihlášku, neposílejte ji prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.


Vyrozumění o přijetí přihlášky k aktivní účasti a formě prezentace

 • Autoři instruktážního kurzu budou o jeho přijetí/nepřijetí informováni nejpozději do 17. 2. 2023 ​e-mailem. Autoři přednášky či posteru budou o jejich přijetí/nepřijetí informováni nejpozději do 6. 4. 2023 ​e-mailem.
 • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
 • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 8 minut, v rámci instruktážních kurzů 45 minut.
 • Vědecký výbor kongresu ocení nejlepší abstrakty volných sdělení a nejlepší postery.


Poznámka pro autory instruktážních kurzů

Hlavním mottem instruktážního kurzu je „jak to dělám já“. Cílem kurzu je systematická prezentace nových diagnostických a léčebných postupů s důrazem na praktickou demonstraci doporučených postupů, foto a videodokumentaci kazuistik apod. Dle programových priorit vědecký výbor kongresu provádí finální výběr instruktážních kurzů.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.