zpět na úvodní stránku

Akreditace kongresu

Kongres je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester. Kredity budou přiděleny pouze registrovaným účastníkům.

Kongres byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 18 kredity.

ID vzdělávací akce: 111625
Název vzdělávací akce: 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Počet přidělených kreditů: 18
Zpráva: Stanoveno dle SP 16. Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována.

Česká asociace sester udělila 84. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP souhlasné stanovisko.

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.