Vítejte na webových stránkách
84. kongresu České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

 

 

Srdečně Vám děkujeme za účast na 84. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

 

 

 

Fotogalerii z kongresu naleznete zde.

 

 

Účastníkům kongresu bude do 30. 6. 2023 elektronickou formou zaslán Certifikát o účasti.

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí, že Vás mohu srdečně pozvat na 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 31. května až 2. června 2023 v Českých Budějovicích.

Český celostátní otorinolaryngologický kongres se do metropole jižních Čech vrací po dlouhých 25 letech. Za místo konání kongresu jsme zvolili Congress Hotel Clarion v Českých Budějovicích. Jedná se o moderní čtyřhvězdičkový hotel, jehož součástí je i konferenční centrum, které nabídne účastníkům kvalitní zázemí. Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra města, které je městskou památkovou zónou.

Organizaci odborné části kongresu připravujeme ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK FN v Motole v Praze. Za hlavní témata kongresu jsme vybrali rinologii a laryngologii. Budeme se při tom držet zavedeného a osvědčeného programového konceptu, jehož stěžejní částí budou panelové diskuse vedené předními odborníky a bohatá nabídka didaktických instruktážních kurzů. Součástí kongresu budou samozřejmě také panely volných sdělení a posterové prezentace, které účastníkům umožní se s vámi podělit o výsledky své práce. Tradičně nebude chybět ani sesterská sekce a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

Pevně věřím, že i tentokrát se celostátní kongres stane vrcholnou odbornou, ale i společenskou akcí našeho oboru. K slavnostnímu rázu kongresu jistě přispěje i bohatý doprovodný program. Přáli bychom si, aby se kongres pro Vás stal odborným přínosem a inspirací a aby zanechal v každém z Vás příjemnou vzpomínku.

Velice se těšíme na Vaši účast.

Za pořadatele kongresu

primář MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.
Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL), Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.